Ayarlı altın şeritin ince tirşe ( parşömen ) ler ve sığırın kör bağırsağından elde edilen zarlar arasında dövülerek şeffaf yapraklar haline getirilmesine altın varak denir. Altın varakta 1 defter 25 yapraktan oluşmaktadır.

Altınlar bu yapraklar içerisine yerleştirilmiştir. Çok hafif olduğundan her hangi bir darbe veya rüzgarda altınlar dağılabilir. Ancak son yıllarda kolaylık açısından transfer (kağıda yapışık altın) tekniği ile de defter üretilmektedir..
Yüksek ayar altına göre kalitesiz ve kalın bir malzemedir. Varlık ve kudret işareti olan altın, ilk çağlardan başlayarak kültürler arası sanatlar etkileşimler bizim tarihimizde de yerini almıştır. Osmanlılar da altın güneşi simgelediği eski örneklerden anlaşılmaktadır.
İmitasyon altın varaklar 16×16 cm olup 25-100-500 ve 1.000 lik ambalajlarda, gerçek altın varaklar 8×8 cm ölçülere olup 25-50-100 lük paketlerde olup; gerçek altın varak paketleri Darphane Müdürlüğünce mühürlenmiş paketlerdedir. İmitasyon varaklar da kullanılan miksiyon süt her üretici firmaya göre farklı özellik taşır. Bazısı beyaz iken zemine sürdüğünüzde mavi görünüm alır kurudukça sigara taba rengini alır. Ayarlı varaklarda kullanılan miksiyon farklı olup korozyona karşı özelliği artırılmıştır. Fiyatıda diğer miksiyona gör 3-4 kat farklıdır.