Altın Varak Nedir?

Varak kelimesinin yaprak anlamına geldiğiniz biliyoruz. Buun dışında kelimenin bir yan anlamı TDK’da şu şekilde tanımlanıyor: “Altın, gümüş veya başka madenler dövülerek oluşturulan ince, parlak yaprak, altın varak, gümüş varak”

Yaprak benzeri ince tabaka halinde olan farklı nesnelere varak denilirken altın varak denilince akla metallerin ince bir tabaka halinde işlenmesi geliyor. Tezhip, mimari, ciltçilik vs. zanaatlerde süsleme aracı olarak kullanılan, başta altın olmak üzere çeşitli metallerin ince tabaka halinde kullanılmak üzere hazırlanmış biçimine ve bunun kullanıldığı yerdeki haline de “varak” denmektedir.

Altın Varak, Osmanlı döneminden beri dekorasyon, restorasyon, süslem için kullanılagelmektedir. Mobilyalara ve aksesuarlara gösterişli ibr görünüm kazandıran altın varak günümüzde saf altının dev silindirler arasında ezilerek inceltilip yaprak haline getirilmesi ile yapılır.

Günümüzde bu işlemler saf altının dev silindirler arasında ezilerek inceltilip yaprak haline getirilmesi suretiyle yapılmaktadır 8000 adet altın varak üst üste konulduğunda 1 cm kalınlığa ancak ulaşır. Saf altın pahalı olduğundan günümüzde imitasyonu (takliti) yapılmakta ve uygulanmaktadır. Yaprak şeklinde olana Yaprak varak, Sıvı şeklinde olana sıvı varak yada yaldız ismini alır. Varak Arapça bir kelime olup yaprak anlamına gelmektedir. Altın varakta 1 defter 25 yapraktan oluşmaktadır. Altın varak cami ve minare alemlearinde, tavan, kapı, çerçeve, parmaklık, çekmece, sandık, cam, seramik gibi eşyada, aaahip, minyatür, cilt, hat sanatalarında ve tabelâcılıkta çok eskiden beari başarıyla kullanılmış, böylece İslâm sanatları sahasında emsalsiz eserler meydana gelmiştir. Altın varaklar ezilip (bk. altın ezme) fırça ile sürülerek tatabik edildiği gibi işlenecek zemine yapıştırmak suretiyle de kullanılır. Genellikle miksiyon veya yumurta akı zemine süarülür, sonra altın varak zemin üzerine döşenir. Daha sonra ince kâğıt ve kalın fırça yardımıyla yapıştırılır. Altın çok hafif olduğundan her hangi bir darbe veya rüzgarda altınlar dağılabilir. Ancak son yıllarda kolaylık açısından transfer (kağıda yapışık altın) tekniği ile de defter üretilmektedir. İmitasyon altın ise 16X16 cm ebadında 1000 lik kutulardadır. Yüksek ayar altına göre kalitesiz ve kalın bir malzemedir. Varlık ve kudret işareti olan altın, ilk çağlardan başlayarak kültürler arası sanatlar etkileşimler bizim tarihimizde de yerini almıştır. Osmanlılarda altın güneşi simgelediği eski örneklerden anlaşılmaktadır. Saray, köşk, kasır, villa, cami, kilise, havra, ev vb. gibi yapıtların tavan ve duvar dekorasyonunda, ev ve işyerlerinde kullanılan mobilyaların oymalı yerlerin kaplanmasında, altın,gümüş bakır varak kullanılır.